Browsing Category

Lutje

dua1

Lutja para se te fillojmë punën

Allah, këtu ne këtë vend pune, Prezenca Yte është me mua. Lus për paqen Tënde, mirësinë Tënde, Mëshirën Tënde dhe rregullin Tënd...

martesa

Lutje me rastin e martesës

Falemenderës o Zot i Madhërueshëm, që vendose të na bashkosh, të krijosh në mes nesh dashuri të sinqertë, rrespekt, besnikri dhe harmoni...

duaa..

Një lutje e përgjithshme

O Zot i Madhërueshëm prano prej nesh lutjet me të cilat i drejtohemi madhërisë sate në këtë ditë të bekuar sepse ti je i vetmi që i pr...

duuaa

Lutjet e Mëngjesit dhe Të Mbrëmjes

Enesi r.a thotë se ka dëgjuar Pejgamberin a.s duke thënë: Më pelqen më shum të ulem e të rrij me ata që luten edhe madhërojn All-llahun...

dua_hands

“Duaja kundër brengave”

- " Zoti ynë, unë jam robi Ytë, - i biri i robit Tënd, - fati im është në duart e Tua, - e kaluara ime është ne sundimin Tënd, - dr...

o zot

O Zoti ynë!

O Zoti ynë! - Na i zbut zemrat, na i shëndërro tmerrin e brengave në hare, na trimëro kur na kaplon frika. - O Zoti ynë ! - Freskoi ...

muslim_dua

Dua – Lutje

''Qka thuhet per largimin e kurthave te shejtaneve'' - Eudhu bi kelimatil-lahi Et-tammati el-letila juxhavizuhunne berrun ve la faxhirun min she...

kuranii.

Lutje nga Kur’ani

"Zoti ynë, ne i kemi bërë padrejtësi vetes sonë, nëse Ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, atëherë do të jemi prej të humburve". (El-A'r...