Category Archives: Gruaja në Islam

Cilësit e gruas muslimane

Cilësit e gruas muslimane

1 - Besimi i saj: Sipas metodologjisë së Ehlisunetit dhe Xhematit të këtij umeti. 2 - Metodologjia e saj: Ka thënë Allahu dhe ka thënë Muhammedi (alejhi selam ), kanë thënë sahabët dhe tabi’inët. 3 ... Read More »

A e dini kush është femra muslimane (?!)

A e dini kush është femra muslimane (?!)

Ajo… Që Allahun ka marrur për Zot Që Muhamedin, paqja qoftë mbi të, ka marrur për Pejgamber Që Kur’anin ka marrur për argument Që Hadixhen ka marrur për shembull Që Xhennetin ka marrur ... Read More »

Gruaja dhe Facebook-u

Gruaja dhe Facebook-u

Të jesh grua me këto cilësi dhe Facebook, vepro kështu… Të jesh grua Sociale. Mos e bëj facebook-un mjetin e vetëm për ta mbushur kohën e lirë. Cakto një kohë brenda ditës për ... Read More »

Gruaja nga aspekti i krijimit

Gruaja nga aspekti i krijimit

“Se askush nuk bart peshën e (mëkatit) tjetrit. Dhe se njeriut nuk i takon tjetër vetëm se ajo që ka punuar”.* Krijimi i gruas sipas Biblës Sipas Biblës krijimi i nënës Havë ndodhi ... Read More »

Barazia femër – mashkull,  revolucioni Islam

Barazia femër – mashkull, revolucioni Islam

Deri në lindjen e Islamit, respektivisht deri në shekullin e VII gruaja askund në botë s’kishte kurrëfarë të drejtash. Pyetja, se është gruaja qenie njerëzore ose nuk është ishte temë diskutimi që i ... Read More »

Pozita e gruas në familjen islame

Pozita e gruas në familjen islame

“Xhenneti gjendet nën këmbët e nënave.” Muhammedi alejhi selam Aftësitë fiziologjike dhe psikologjike të burrit dhe gruas E vërtetë e pamohueshme është se gruaja dhe burri, nga pikëpamja e formimit, nuk janë të njëjtë. ... Read More »

Gruaja në trashëgimi

Gruaja në trashëgimi

“Meshkujve u takon pjesë nga pasuria që e lënë prindrit e të afërmit (pas vdekjes), edhe femrave ju takon pjesë nga ajo që lënë prindërit, le të jetë pak ose më shumë ajo ... Read More »

Gruaja e Sinqertë

Gruaja e Sinqertë

Ka thënë Pejgamberi salAllahu alejhi ve selem: Atij njeriu qe ALlahu i madheruar tebareke ve teala ja ka dhan nje gjuh me te cilen e perkujton ALlahun e madherim ja ka dhan nje ... Read More »

Mbulesa

Mbulesa

“Turpi vjen nga besimi.” Muhammedi alejhi selam Nevoja për mbulim Në Dhiatën e Vjetër janë disa pjesë ku flitet për lakuriqësinë si gjë e turpshme, dhe pjesë ku urdhërohet mbulimi. Në Dhiatën e Re ... Read More »

Dëshmia dhe gruaja

Dëshmia dhe gruaja

“O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hirë të All-llahut edhe nëse është kundër (interesit)vetvehtes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai (për të cilin dëshmohet) pasanik ose ... Read More »

E drejta e femrës për arsimim

E drejta e femrës për arsimim

“…A janë të barabartë ata që dijnë dhe ata që nuk dijnë?” Arsimimi është kusht i parë që gruaja ta kuptojë humanizmin e vet. Gjatë historisë, në periudha dhe mjedise të ndryshme, gruaja ... Read More »

Jeta e lirë – nëpunësia

Jeta e lirë – nëpunësia

“Dhe rrini në shtëpitë tuaja e mos shfaqni bukurinë tuaj si shfaqej në injorancën e hershme…”  Një grup mendimtarësh për problemin e gruas, e mbrojnë mendimin që ajo të jetë tërësisht e lirë ... Read More »

Ushtria – lufta dhe gruaja

Ushtria – lufta dhe gruaja

“Në betejën e Uhudit, duke shikuar majtas dhe djathtas, e pashë Ummi Umaren si po luftonte.” Muhammedi alejhi selam  Sipas të drejtës islame, gruaja nuk është e obliguar të shkojë në luftë e ... Read More »

Të drejtat politike të gruas

Të drejtat politike të gruas

Gruaja dhe politika “Është gruaja qenie që ka shpirt? Nëse ka, është ai shpirt njerëzor apo shpirt i kafshëve? Nëse supozojmë se ai është shpirt njerëzor, në këtë rast është inferiore pozita e ... Read More »

Roli i Nënës në ngritjen e Fëmijëve

Roli i Nënës në ngritjen e Fëmijëve

Prandaj “nënë” nxite fëmijën duke i thënë se ti duhet të jesh “më i miri”, nxit konkurrencë të mirëfilltë për të garuar në punët e mira. Roli i nënës në shoqëri është i madh. ... Read More »

Femra në Kur’an

Femra në Kur’an

Falënderimi i qoftë All-llahut, pershendetjet qofshin per Muhamedin a.s familjen e tij dhe pasuesit deri në ditën e gjykimit. Gruaja ne te kaluaren ishte ne kerkim te pozites se saj, nderi i saj ... Read More »

Islami dhe të drejtat e femrës

Islami dhe të drejtat e femrës

Të drejtat e femrës dhe liritë e saj janë njëra ndër temat më aktuale dhe më joshëse, për të cilat diskutohet këto vitet e fundit në qarqet e botës lindore. Vendet islame janë ... Read More »

E drejta më e madhe e nënës

E drejta më e madhe e nënës

Trajtimi i mirë i prindërve në moshën e shtyrë Me përparimet në mjekësinë moderne dhe në të ushqyer, shumë njerëz jetojnë më gjatë tani se sa që kanë jetuar më parë. Për shkak ... Read More »

Karakteristikat e gruas së devotshme

Karakteristikat e gruas së devotshme

Ajo përpiqet t’i përfitojë cilësitë e gruas së mirë duke pasuar shembujt e Profetit (salallahu alejhi ue selam) dhe duke zbatuar atë çka shkruan në Librin e Allahut. Ajo plotëson bindjen dhe zbaton ... Read More »

Load More Posts
Scroll To Top