Browsing Category

Edukata Islame

5504_816787631668222_875948799_n

Mësimbesimi në shkollat e Luginës

Në njerën ndër shumë shkollat e Luginës së Preshevës, përkatsisht në fshatin Breznicë të komunës së Bujanocit, lënda e mësimit fet...

lulejaa

Edukata islame

Edukimi është një formë e veçantë, e cila i është dhënë shpirtit të njeriut për qëllime të posaçme, sepse nëse njeriu nuk merr ed...

prindet

Babai, nëna dhe fëmijët

Fjala "babi" është shumë e çmueshme dhe tingëllon shumë bukur në veshin e një prindi, kjo fjalë vërteton se ai është "koka e familjes...

nena dhe femija.

Respektimi I Prindërve

Muslimani beson se e ka obligim respektimin e prindërve, bindjen dhe bamirësinë ndaj tyre. E drejta prindore është e madhe dhe ka pozitë t...

martesa

Të drejtat e prindërve

Të drejtat e prindërve janë më të lartat në pikëpamje të Islamit, pas kryerjes së të drejtave që i kemi ndaj All-llahut të Lartësuar...

jetimi

Të drejtat e jetimëve

Puna e parë që duhet thënë është se jetimët duhet trajtuar mirë. Kujdestarët duhet t'u ofrojnë atyre dashuri dhe dhembshuri sikur që d...

nona

Frytet e respektimit të prindërve

Ngjarje e vërtetë lidhur me frytet e respektit ndaj prindërve. Një burrë trokiti në derën e një njeriu të shtyrë në moshë. Me të d...

mmuhamed

Muhamedi alejhi selam me familjen dhe fëmijët e tij

"Ai ishte në shërbim të familjes së tij derisa vinte koha e namazit, kur shkonte të falej.”Ajshja, gruaja e Muhamedit, lavdërimi dhe paqj...

  • 1
  • 2