Category Archives: Edukata Islame

Mësimbesimi në shkollat e Luginës

Mësimbesimi në shkollat e Luginës

Në njerën ndër shumë shkollat e Luginës së Preshevës, përkatsisht në fshatin Breznicë të komunës së Bujanocit, lënda e mësimit fetar mësohet shumë këndshëm dhe me plot dashuri. Arsimtari i lëndës fetare Islame, ... Read More »

Edukata islame

Edukata islame

Edukimi është një formë e veçantë, e cila i është dhënë shpirtit të njeriut për qëllime të posaçme, sepse nëse njeriu nuk merr edukatë, ai apo ajo do të rritet në një mënyrë ... Read More »

Babai, nëna dhe fëmijët

Babai, nëna dhe fëmijët

Fjala “babi” është shumë e çmueshme dhe tingëllon shumë bukur në veshin e një prindi, kjo fjalë vërteton se ai është “koka e familjes” dhe dominon në grupin “nëna, dhe fëmijët”. Por kur ... Read More »

Respektimi I Prindërve

Respektimi I Prindërve

Muslimani beson se e ka obligim respektimin e prindërve, bindjen dhe bamirësinë ndaj tyre. E drejta prindore është e madhe dhe ka pozitë të rëndësishme në shoqëri. Bamirësia ndaj prindërve është një nga ... Read More »

Të drejtat e prindërve

Të drejtat e prindërve

Të drejtat e prindërve janë më të lartat në pikëpamje të Islamit, pas kryerjes së të drejtave që i kemi ndaj All-llahut të Lartësuar. Kur’ani Famëlartë në listën e prioriteteve të tij, detyrat ... Read More »

Të drejtat e jetimëve

Të drejtat e jetimëve

Puna e parë që duhet thënë është se jetimët duhet trajtuar mirë. Kujdestarët duhet t’u ofrojnë atyre dashuri dhe dhembshuri sikur që do t’ua kishin dhënë fëmijëve të vet. Kur`ani Famëlartë na porosit: ... Read More »

Frytet e respektimit të prindërve

Frytet e respektimit të prindërve

Ngjarje e vërtetë lidhur me frytet e respektit ndaj prindërve. Një burrë trokiti në derën e një njeriu të shtyrë në moshë. Me të dëgjuar trokitjen, doli djali i të moshuarit, një djalë ... Read More »

Si të bëhesh një nënë edukatore ?

Si të bëhesh një nënë edukatore ?

Allahu thotë në Kuran: Edhe ata që thonë: “Zoti ynë, na bën që të jemi të gëzuar me (punën) e grave tona dhe pasardhësve tanë, e neve na bën shembull për të devotshmit”.( ... Read More »

E drejta më e madhe e nënës

E drejta më e madhe e nënës

Trajtimi i mirë i prindërve në moshën e shtyrë Me përparimet në mjekësinë moderne dhe në të ushqyer, shumë njerëz jetojnë më gjatë tani se sa që kanë jetuar më parë. Për shkak ... Read More »

Roli i familjes në Islam

Roli i familjes në Islam

Familja, e cila është epiqendra e shoqërisë, sot, në shumë vende të botës, po shkatërrohet. Në Islam, jeta familjare është e bazuar në sakrifica, besnikëri dhe bindje. Sistemi i familjes islame i vendos ... Read More »

Respektimi i prindërve

Respektimi i prindërve

Muslimani beson se e ka obligim respektimin e prindërve, bindjen dhe bamirësinë ndaj tyre. E drejta prindore është e madhe dhe ka pozitë të rëndësishme në shoqëri. Bamirësia ndaj prindërve është një nga ... Read More »

Familja muslimane

Familja muslimane

Familjet muslimane sot gjenden në udhëkryq. Modeli perëndimor nuk është model i përshtatshëm për jetën familjare. Stili perëndimor i jetës familjare ka përfunduar në tradhti martesore, shkallë të lartë të shkurorëzimeve, familje të ... Read More »

Scroll To Top